Litt historie om

Fluid Film

Fluid Film ble først kjent under andre verdenskrig da den amerikanske marinen slet med rust i ballasttankene på sine fartøyer. De trengte en effektiv og ikke minst rask metode for å stoppe eller bremse rust i disse tankene.
Grunnleggeren av Eureka Company, Dr. Herman Hess mente at dette var å finne i et lanolinmiddel som han utviklet og testet med gode resultater.

På saltvannvåte vegger i ballasttankene ble denne oljen sprøytet på før skipene dro rett ut.
Det fantastiske er at på grunn av at lanolinoljen har lavere overflatespennig enn saltvann, vil den etter en tid forrtrenge vannet og legge seg nærmest metallet.

Fluid Film gjennomtrenger rustporene, fortrenger fuktighet og hindrer tilgangen på oksygen.

Derfor stopper rustprosessen når stålet er fuktet med lanolinoljen fra Fluid Film.
Resultatene var så gode at han startet produksjon av middelet og det brukes nå i stor stil over hele verden, til alt fra rustforebygging og som rustløser, smøremiddel, polermiddel og elektrospray.

Fluid Film er løsemiddelfri og har kun 1 % VOC. Den er ikke giftig eller farlig og har flammepunkt på 207 ºC (NAS). Vi kjenner ingen antirustmidler som kan skilte med noe bedre.

 

De fleste biler leveres med rustgaranti fra fabrikk, denne dekker bare rusting fra innsida å ut, noe som skjer svært sjelden ifølge NAF sine tester.

En fabrikkgaranti dekker ikke de vanligste rustskadene på understellet.
Gjennomrusting er alvorlig og dyr rust som på bærende konstruksjoner lett gir kjøreforbud. Konsekvensen av å utsette en reparasjon av gjennomrusting er enten fatalt eller svært dyrt.

Ikke vent med å rustbehandling, å utsette rustbehandling kan fort koste deg mer enn hva bilen er verd.
Du forlenger levetiden betraktelig med å rustbehandle uansett hva det skulle være av kjøretøy eller utstyr.
Ved å rustbehandle med Fluid Film unngår du også kontaktproblemer og jordingsfeil på elektronikk, du sparer deg for verkstedbesøk, mekaniske deler blir smurt opp og du ivaretar sikkerheten.

Infofilm om vår mest solgte spray, og noen av dens bruktområder.